DOGV Capçaleres

DOGV del 06 juny 2022

DOGV de 06/06/2022, Núm 9355

I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
DECRET 52/2022, de 13 de maig, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil. [2022/4221]

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
DECRET 63/2022, de 20 de maig, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica. [2022/4695]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre privat de nova creació d’Educació Infantil de primer cicle Bambi, a la localitat de Pilar de la Horadada. [2022/4900]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle Ninets, d’Alzira. [2022/4702]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Lope de Vega, de Castelló de la Plana, per canvi de denominació de la titularitat. [2022/4783]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització al centre privat d’Educació Infantil de primer cicle El Bosquet, de la localitat d’Ontinyent. [2022/4537]


  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es dicten instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. [2022/5235]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
ACORD de 20 de maig de 2022, del Consell, per la qual s’autoritza l’aprovació de l’expedient de rescabalament per enriquiment injust de l’Administració Eresar/2022/06R02/4, a favor de l’empresa UTE MTO COLEGIOS C.V. [2022/4710]


  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització al centre privat d’Educació Infantil de primer cicle El Bosquet, de la localitat d’Ontinyent. [2022/4537]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
ACORD de 20 de maig de 2022, del Consell, per la qual s’autoritza l’aprovació de l’expedient de rescabalament Eresar/2022/06R02/10, per enriquiment injust de l’Administració a favor de l’empresa Genera Quatro, SL. [2022/4715]