DOGV Capçaleres

DOGV del 17 juny 2022

DOGV de 17/06/2022, Núm 9364

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle L’embolic, de València. [2022/5681]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització a l’Escola Infantil de primer cicle municipal El Castell Xicotet, de la localitat de Marines. [2022/5403]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual s’accepta la renúncia formulada per la persona adjudicatària corresponent a la beca per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat. [2022/5387]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la que es regula i concedeix una subvenció directa a la Taula de les Arts Visuals per a l’exercici 2022. [2022/5602]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’associació Payasospital per a l’exercici 2022. [2022/5609]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions. [2022/5628]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l’alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions. [2022/5665]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat de persones adultes (FPA) realitzades per les associacions d’alumnes d’FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions. [2022/5644]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d’alumnes FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions. [2022/5664]