DOGV Capçaleres

DOGV del 16 juny 2022

DOGV de 16/06/2023, Núm 9363

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza l’autorització del centre docent estranger British School of Alicante, d’Alacant. [2022/5373]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 a la Comunitat Valenciana. [2022/5675]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estima la sol·licitud del Centre d’Estudis Musicals, de Benifaió, de correcció d’errors de l’Ordre de 8 de gener de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’autoritza la transformació com a centre professional de l’esmentat centre. [2022/5366]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’accepta la donació de la col·lecció d’exlibris de Vicente Martínez Yuste. [2022/5467]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, de concreció de l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques als efectes del que dicta l’article 9 del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques. [2022/5468]