DOGV Capçaleres

DOGV del 01 juny 2022

DOGV de 01/06/2022, Núm 9352

III. ACTES ADMINISTRATIUS
B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars i complementàries dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys. [2022/4858]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Extracte de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars i complementàries dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys. [2022/4976]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per al 2022 les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. [2022/4961]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per al 2022, les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. [2022/4974]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de premis per a la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2022. [2022/5004]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2021-2022. [2022/4985]