DOGV Capçaleres

DOGV del 28 juliol 2022

DOGV de 28/07/2022, Núm 9393

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza un programa d’innovació educativa per a desenvolupar un aula didàctica de la música d’arrel tradicional denominada Salvadora Sancho a Xàtiva durant el curs 2022-2023. [2022/7091]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social, modalitat C. [2022/7134]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de la CEV - Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, i gestionat per LABORA - Servei Valencià d’Ocupació i Formació, un procediment per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d’Energia i Aigua per a la qualificació ENA191_2 Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua. [2022/6964]

) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de LABORA - Servei Valencià d’Ocupació i Formació, el procediment específic per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d’electricitat i electrònica per a la qualificació ELE481_1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics. [2022/6966]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de LABORA - Servei Valencià d’Ocupació i Formació, un procediment per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional agrària per a la qualificació AGA348_3 - Gestió i manteniment d’arbres i palmeres ornamentals. [2022/6972]