DOGV Capçaleres

DOGV del 09 juny 2022

DOGV de 09/06/2022, Núm 9358

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre. [2022/5053]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització al centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Nadons de la localitat d’Aldaia. [2022/5082]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2022-2023. [2022/5305]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Extracte de la Resolució de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a els centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2022-2023. [2022/5344]