DOGV Capçaleres

DOGV del 15 juny 2022

DOGV de 15/06/2022, Núm 9362

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre privat de nova creació d’Educació Infantil de primer cicle Primers Passos Sensal a la localitat de Castelló de la Plana. [2022/5364]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització a l’escola infantil de primer cicle municipal Els Xicotets, de la localitat de Manuel. [2022/5402]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil de primer cicle Municipal denominada Cavall Bernat, de Llaurí. [2022/5495]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle Alameda Valencia, de València. [2022/5502]


A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Arco Iris, de València, per canvi de denominació específica del centre. [2022/5554]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de març de 2022, la Direcció General de Centres Docents, per la qual es concedeix l’autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, als centres docents privats que figuren en l’annex. [2022/5404]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d’Espanya per a l’any 2022. [2022/5347]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’assignen ajudes econòmiques adreçades als centres docents de titularitat de la Generalitat per al desenvolupament d’un programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l’alumnat més vulnerable educativament, dins del programa de cooperació territorial «PROA+» (2021-2024). [2022/5385]