DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 gener 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collective infectious units and the social evolution of viruses (VIS-A-VIS). CPI-18-465». [2018/12112] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de correcció d’errades de la Resolució de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos C1-01, administratiu, i C2-01, auxiliar, de l’Administració de la Generalitat. [2018/12211] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica d’aquesta universitat (grup A, subgrup A1). Referència A03/18. [2018/11980] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d’errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-08, superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01, facultativa d’arxius i biblioteques, de l’Administració de la Generalitat. [2018/12217] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d’errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-08 superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02, facultativa de documentació, de l’Administració de la Generalitat. [2018/12232] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d’errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 87/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-04, superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01, tècnic d’arxius i biblioteques, de l’Administració de la Generalitat. [2018/12231] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d’errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 85/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d’administració especial dels cossos A1-08, superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, i A2-04, superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, de l’Administració de la Generalitat. [2018/12213] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d’errades de la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 89/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-04 superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnica de fons documentals de l’Administració de la Generalitat. [2018/12237] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a les funcionàries i els funcionaris del grup A (subgrup A1), d’administració especial, escala tècnica superior d’informació, per a cobrir el lloc de treball número 1695, de tècnic/a superior d’informació, d’aquesta universitat. [2018/12039] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Adopting the einvoicing directive by using interconnected platforms of European trust service providers (POOL-TRPS). CPI-18-463». [2018/12109] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collaboration agreement concerning the study of the feasibility and usefulness of the use of neural networks or machine learning tools to help identifiying the composition of residuals gas spectra between CERN and University of Valencia. Reference KE3129/TE. CPI-18-462». [2018/12108] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Adopting the einvoicing directive by using interconnected platforms of European trust service providers (POOL-TRPS). CPI-18-464». [2018/12110] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Obtención de las propiedades microfísicas de las nubes y estudio del realce en el rango UVB. CPI-18-466», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/12114] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana d’administració. Referència 2984/18. [2018/11992] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior d’enginyeria. Referència 2985/18. [2018/11994] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Redisseny Web i adaptació Applets Laboratori Virtual de Física Quàntica. CPI-18-467». [2018/12115] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior d’informàtica. Referència 2986/18. [2018/11996] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de biblioteques. Referència 2987/18. [2018/12000] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració general, escala tècnica superior d’administració. Referència 2988/18. [2018/12001] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de biblioteques. Referència 2989/18. [2018/12003] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de laboratoris, amb denominació tècnic/a de laboratori, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2924/18. [2018/12088] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana d’estadística, amb denominació tècnic/a mitjà estadístic, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2915/18. [2018/12087] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de prevenció, amb denominació tècnic/a en prevenció de riscos laborals, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2990/18. [2018/12089] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C13/18. [2018/11981] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C12/18. [2018/11985] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat. [2018/12139] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen places pel sistema de concurs d’accés de torn lliure al cos de professors titulars d’universitat. [2018/12138] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar tècnica i de laboratoris, amb denominació especialista de laboratori, perfil anatomia i dissecció, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2855/18. [2018/12085] (DIARI nº 8458, de 07.01.2019)