DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 gener 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Gandia. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018, relativa a places d’agent de la policia local. [2018/12107] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament d’Onil. Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici de 2018. [2018/12212] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament de la Vall d’Uixó. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/12090] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament de Manises. Oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2018 [2018/12014] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament de Rojales. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/12124] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament de Sollana. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/12272] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

DECRET 235/2018, de 21 de desembre, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a l’any 2018. [2018/12279] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament d’Albuixech. Oferta d’ocupació publica per a l’any 2018. [2018/12247] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director gerent de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) per a l’any 2018. [2018/12360] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament d’Aielo de Malferit. Oferta d’ocupació pública de l’any 2018. [2018/12261] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, de la presidenta del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública 2018. [2018/12306] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2018, del president de l’Institut Valencià de Cultura, mitjançant la qual es dona publicitat a l’acord del Consell de Direcció de l’entitat adoptat en la reunió celebrada el dia 21 de desembre de 2018 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per l’any 2018.. [2018/12347] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la directora general de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía, per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública d’aquesta entitat de 2018. [2018/12132] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la rectora, per la qual s’ordena publicar l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor. [2018/12063] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Ajuntament de Xirivella. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2018 [2018/12352] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/12236] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

DECRET 224/2018, de 14 de desembre de 2018, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a l’Administració de la Generalitat. [2018/12276] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

DECRET 226/2018, de 14 de desembre, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2018 en l’àmbit de sanitat i salut pública. [2018/12277] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, del director general de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, de 2018. [2018/12122] (DIARI nº 8454, de 31.12.2018)