DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 gener 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora econòmics B del Departament de Salut de Sagunt (núm. lloc 19335) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12317] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

Ajuntament d’Almussafes. Oferta d’ocupació publica de 2018. [2018/12362] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

Ajuntament de Petrer. Bases especifiques de la convocatòria d’oposició, torn lliure, i concurs, torn mobilitat, per a cobrir quatre places i una plaça respectivament d’agent de la policia local. [2018/11416] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora d’infermeria d’atenció primària del Departament de Salut de la Plana (núm. lloc 48097) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12318] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdics d’atenció primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 13769) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12320] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirectora o subdirector mèdics del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 10697) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12321] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdics d’hospital del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 10696) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12338] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora econòmics del Departament de Salut d’ Orihuela (núm. lloc 8589) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12339] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

Ajuntament de Villena. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat, com a personal funcionari de carrera, de dues places d’agent de policia local pel sistema d’oposició lliure. [2018/11299] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de directora o director de Gestió Sanitària (núm. de lloc 55748) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12342] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de directora o director de Gestió Sanitària (núm. de lloc 45468) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12344] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora d’infermeria d’atenció primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 1477) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/12312] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos de personal funcionari docent universitari pel sistema d’accés lliure. [2018/12060] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos de personal funcionari docent universitari pel sistema de promoció interna. [2018/12061] (DIARI nº 8457, de 04.01.2019)