DOGV Capçaleres

DOGV del 19 maig 2023

DOGV de 19/5/2023, Núm. 9599

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre docent privat de Formació Professional denominat Instituto Inter II, de València, amb codi 46029628, a ampliar les unitats autoritzades en modalitat semipresencial del cicle formatiu de grau mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria. [2023/5369]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil de primer cicle Municipal La Trilladora, de Turís. [2023/5373]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, de concessió d’una subvenció a la Universitat de València - Estudi General per al funcionament de la Càtedra de Drets Lingüístics en 2023. [2023/5324]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, de concessió d’una subvenció al Consorci de l’Institut Ramon Llull per a la promoció del valencià en l’àmbit universitari per a l’any 2023. [2023/5332]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions d’aquesta conselleria per al període 2020-2023, aprovat per la Resolució de 23 de març de 2020. [2023/5348]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s’estableix el procediment per a la sol·licitud d’hores addicionals de tutoria de Formació Professional Dual per al curs 2023-2024. [2023/5234]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2023-2024 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. [2023/5462]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixement d’un idioma que habiliten per a la matriculació en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. [2023/5464]