DOGV Capçaleres

DOGV del 16 maig 2023

DOGV de 16/5/2023, Núm. 9596

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, del director general d’Esport, per la qual es convoquen premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2023. [2023/4824]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2023. [2023/5149]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 2 de maig de 2023, del director general d’Esport, per la qual es convoquen premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2023. [2023/5187]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es modifica la Resolució de 13 d’octubre de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2021-2022. [2023/5152]