DOGV Capçaleres

DOGV del 15 maig 2023

DOGV de 15/5/2023, Núm. 9595

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents. [2023/5161]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Fundació Carles Salvador per al foment de l’estudi i la difusió de l’obra i personalitat literària de l’obra de Carles Salvador per a l’exercici 2023.

[2023/4840]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Fundació Max Aub per al foment de l’estudi i la difusió de l’obra i personalitat literària de Max Aub per a l’exercici 2023.  [2023/4871]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de suport als serveis de biblioteques de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023. [2023/4888]