DOGV Capçaleres

DOGV del 26 maig 2023

DOGV de 26/5/2023, Núm. 9604

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Número 5 de Sagunt.

[2023/5595]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Universitat d’Alacant per a l’exercici 2023 destinada a finançar parcialment les despeses derivades dels treballs d’incorporació d’obres del patrimoni bibliogràfic valencià, procedents de diferents repositoris digitals, a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. [2023/5457]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per a la concessió directa d’una subvenció a la Fundació Patrimoni Industrial de Sagunt per a contribuir a les despeses de funcionament de la fundació. [2023/5502]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2022-2023. [2023/5718]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport - Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ORDRE 1/2023, de 27 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Eduardo Merello, per transformació de l’Institut d’Educació Secundària Eduardo Merello, en la localitat de Sagunt. [2023/5349]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport - Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ORDRE 2/2023, de 27 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional La Laboral, per transformació de l’Institut d’Educació Secundària Jorge Juan, en la localitat de Sagunt. [2023/5352]