DOGV Capçaleres

DOGV del 02 maig 2023

DOGV de 2/5/2023, Núm. 9586

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Fundació Bromera per a la realització d’activitats de foment del llibre i la lectura per a l’exercici 2023.  [2023/4529]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Ajuntament de Sueca per al funcionament de l’Espai Joan Fuster per a l’exercici 2023.  [2023/4600]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Creu Roja Espanyola per al finançament dels serveis complementaris de transport i menjador escolar de l’alumnat del centre específic d’Educació Especial Parálisis Cerebral Infantil Cruz Roja de València. [2023/4588]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2023. [2023/4621]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 21 d’abril de 2023, del Consell, pel qual s’autoritza l’aprovació de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R03/4, per enriquiment injust de l’Administració, a favor d’EULEN, SA. [2023/4446]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 21 d’abril de 2023, del Consell, pel qual s’autoritza l’aprovació de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R07/6, per enriquiment injust de l’Administració, a favor d’Alquileres Barceló Sáez, SL. [2023/4447]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 21 d’abril de 2023, del Consell, pel qual s’autoritza l’aprovació de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R07/7, per enriquiment injust de l’Administració, a favor d’Alquileres Barceló Sáez, SL. [2023/4448]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000202/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/4301]