DOGV Capçaleres

DOGV del 08 maig 2023

DOGV de 8/5/2023, Núm. 9590

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la directora general de Personal Docent, de nomenament de la comissió de coordinació tècnica i de la comissió de selecció que han d’actuar en el procediment extraordinari d’estabilització, per concurs oposició, convocat per l’Ordre 72/2022.
  [2023/4854]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es renova l’autorització per a impartir programes formatius de qualificació bàsica a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centres docents privats i privats específics d’Educació Especial per al curs 2023-2024.  [2023/4826]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social, per a l’any 2023, modalitat C. [2023/4654]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la presidenta de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen els premis de la 38a edició del Festival Internacional de Cinema de València - Cinema Jove. [2023/4574]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es designen els centres docents públics amfitrions iMou-Tech A per a la realització d’experiències col·laboratives entre centres docents dirigides a la millora de les competències de l’alumnat de Formació Professional, corresponents a la convocatòria establida per la Resolució de 28 de febrer de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional. [2023/4653]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter específic i es determina el calendari, procediment d’admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2023-2024. [2023/4866]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la consellera d’Educació Cultura i Esport, per la qual es regulen les seccions i altres ubicacions de les escoles oficials d’idiomes a partir del curs 2023-2024. [2023/4865]