DOGV Capçaleres

DOGV del 17 maig 2023

DOGV de 17/5/2023, Núm. 9597

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/5228]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle Veo Veo, de la localitat de Torrent. [2023/5163]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle Inclou, de la localitat d’Elx. [2023/5164]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle Baboo, de la localitat de València. [2023/5165]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Garabatos 2, de la localitat de Sedaví, per canvi de denominació del centre. [2023/5189]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Txanogorritxu, de la localitat de València, per canvi de denominació del centre. [2023/5190]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social, per a l’any 2023, modalitat B. [2023/5232]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Taula de les Arts Visuals per a l’exercici 2023. [2023/5200]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a la minoració o exoneració parcial de les parcel·les de reserva educativa a la ciutat de València en l’àmbit del Pla especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu entorn urbà (PEC). [2023/5193]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 70/2023, de 12 de maig, del Consell, pel qual es crea l’Institut d’Educació Secundària Número 5, a Sagunt. [2023/5214]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de maig de 2023, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es modifica la Resolució de 13 d’octubre de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2021-2022. [2023/5377]