DOGV Capçaleres

DOGV del 18 maig 2023

DOGV de 18/5/2023, Núm. 9598

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics durant el curs acadèmic 2023-2024. [2023/5144]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 8 de maig de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2023-2024. [2023/5426]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per a la concessió directa d’una subvenció a la Fundació Cañada Blanch de la Comunitat Valenciana per al finançament de despeses d’activitats dirigides al foment cultural durant l’exercici 2023. [2023/5304]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per a la concessió directa d’una subvenció a la Fundació MARQ per a contribuir a les despeses de funcionament de la fundació durant l’exercici 2023 [2023/5316]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 12 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R02/2, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de Fissa Finalidad Social, SL, i Eleroc Servicios, SL, Osga Taronja, SL, UTE. [2023/5260]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 12 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2022/06R02/70, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de Recolim, SL. [2023/5263]