Anuncis i convocatòries


Anuncis

15 / 02 / 2024

S’aprova l’expedient del procés selectiu convocat per l’Ordre 7/2019, respecte de les aspirants pendents de dur a terme les pràctiques

S’aprova l’expedient del procés selectiu convocat per l’Ordre 7/2019, respecte de les aspirants pendents de dur a terme les pràctiques:

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu de cossos docents no universitaris, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, respecte de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

Consulta la resolució en el següent ENLLAÇ.

Per una errada no s'ha publicat l'annex on s'indica la relació d'aspirants. Queda pendent la publicació de la correcció d'errades.

Correcció d'errades

Anuncis

15 / 02 / 2024

S’obri un període d’informació pública sobre el projecte d’ordre d’admissió de l’alumnat

Anunci de l'obertura d'un període d'informació pública en relació amb el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d'Educació Especial a la Comunitat Valenciana.

Consulta l'anunci en el següent enllaç:

Informació pública ordre admissió

Atés que la tramitació del projecte normatiu s’ha declarat urgent, els suggeriments o observacions poden dirigir-se, en el termini de deu dies naturals comptat des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Centres Docents, situada a l’avinguda de Campanar, 32, 46015 València, o a través del correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).

Anuncis

15 / 02 / 2024

Publicat el catàleg d’unitats i la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics

S'ha publicat el catàleg d'unitats i la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics:

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es relaciona el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

Consulta la resolució en el següent enllaç:

Resolució de 8 de febrer de 2024

Anuncis

14 / 02 / 2024


Convocatòries

09 / 02 / 2024