Anuncis i convocatòries


Anuncis

08 / 02 / 2024


Anuncis

06 / 02 / 2024


Anuncis

05 / 02 / 2024

Inspectors d’Educació 2024 (concurs- oposició) - convocatòria i termini d’inscripció

S’ha publicat l’ORDRE 1/2024, de 2 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació. [2024/940]

Més informació en els apartats “Convocatòria” i “Inscripció”:

2024 - Cos d’Inspectors d’Educació


Convocatòries

05 / 02 / 2024


Anuncis

02 / 02 / 2024

Resolució del procediment de renovació de directors

Publicades les resolucions definitives del procediment de renovació de direccions:

Més informació ací

- Resolució renovacío direccions Alacant

- Resolució renovacío direccions Castelló

- Resolució renovacío direccions València

Contra aquestes resolucions podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes des de la publicació, adreçat a la DGPD.