Anuncis i convocatòries


Convocatòries

19 / 11 / 2019

Convocatòria de professorat visitant en EUA, Canada, Regne Unit i Xina

El Ministeri d’Educació convoca places de professorat visitant en EUA, Canada, Regne Unit i Xina.

Consulteu la convocatòria en la web del Ministeri.

Termini: del 12 de novembre al 2 de desembre de 2019 a les 14.00h.


Convocatòries

15 / 11 / 2019

Convocatòria de renovació de direccions de centres públics i criteris d’avaluació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

Aspirants
Els possibles aspirants a la renovació figuren en l’annex I, per orde alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exercixen.

Presentació d’instàncies
El termini per a presentar la instància serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es). A aquesta plataforma s’accedirà amb la clau d’usuari d’ITACA o amb el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic). A aquesta plataforma s’accedirà amb la clau d’usuari d’ÍTACA o amb el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic). L’ompliment de la sol·licitud per mitjà d’aquest sistema generarà un número identificatiu que li donarà validesa i unicitat al procediment. Si per diferents motius l’aspirant presenta diverses sol·licituds telemàtiques de participació només es tindrà en compte l’última presentada, de manera que només s’entendrà per acceptada una sol·licitud telemàtica per participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació determinat, del qual s’obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en PDF, que haurà de conservar la persona interessada per a acreditar la presentació en termini i forma.

Altres documents


Convocatòries

14 / 11 / 2019


Convocatòries

08 / 11 / 2019


Convocatòries

08 / 11 / 2019