Anuncis i convocatòries


Convocatòries

20 / 02 / 2020

Convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de direccions de centres públics

Publicada al DOGV la convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de direccions de centres públics.
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Presentació d’instàncies
Els aspirants a participar en el present procediment hauran de realitzar la sol·licitud a través de la plataforma OVIDOC, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels relacionats en l’annex I-a), I-b) o I-c).

Accés a OVIDOC

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Anuncis

03 / 02 / 2020

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València de gener de 2020.


Convocatòries

29 / 01 / 2020


Anuncis

28 / 01 / 2020

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant


Càtedres

27 / 01 / 2020

Càtedres 2018: puntuacions provisionals

CATEDRÀTICS 2018 SECUNDÀRIA, EOI I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY-  llistes de puntuacions provisionals

Reclamacions a les llistes de puntuacions provisionals
El termini per a presentar reclamacions serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de puntuacions provisionals. Des del 28 de gener de 2020 fins al 5 de febrer de 2020.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran presentar la seua reclamació davant el president del tribunal, per via telemàtica.

Tràmit de reclamació telemàtica