Anuncis i convocatòries


Anuncis

10 / 04 / 2024

Resolució definitiva d’admesos i exclosos en el concurs de directors 2024

S'han publicat els llistats definitius d'admesos i exclosos al concurs de directors i directores de centres públics.

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, la persona interessada podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Personal Docent d'aquesta conselleria en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que s’establix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (BOE del 2), de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llistats:

- Llistat definitiu d'Alacant
- Listat definitiu de Castelló
- Llistat definitiu de València

- Per a més informació clica ací

Anuncis

09 / 04 / 2024

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistat definitiu


Anuncis

09 / 04 / 2024

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló

Llistat definitiu


Anuncis

09 / 04 / 2024

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant

Llistat definitiu


Convocatòries

08 / 04 / 2024