Anuncis i convocatòries


Anuncis

23 / 06 / 2021

Concurs de directores i directors: llistats definitius de persones seleccionades en el concurs

Llistes definitives de les persones seleccionades en el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat:

Llistats definitius

 


22 / 06 / 2021

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant.

 


Anuncis

22 / 06 / 2021

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València.

  Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València.


Anuncis

16 / 06 / 2021

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València

Més informació


Anuncis

09 / 06 / 2021

Procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics.

Convocatòria

Sol·licitud:

El funcionariat que reunisca els requisits establits anteriorment, si vol optar a prorrogar la seua destinació, haurà d’accedir des del dia 10 de juny fins al 16 de juny de 2021 a la plataforma informàtica habilitada per a aquesta finalitat i formular la sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l’actualitat durant el curs 2021-2022.

Els docents que sol·liciten la continuïtat hauran d’emplenar, també en el mateix termini, el qüestionari d’autoavaluació, annex I, corresponent al seu lloc de treball. La forma d’accés a la plataforma informàtica per a emplenar el qüestionari d’autoavaluació, s’enviaran per correu electrònic a l’adreça de correu corporatiu dels interessats i dels centres.

El funcionariat que no desitge optar per la pròrroga haurà d’accedir a la plataforma informàtica habilitada per a aquest procediment, indicar les seues dades personals i emplenar únicament la casella del NO en l’apartat de l’annex I establit a aquest efecte. En aquest cas, no haurà d’emplenar la resta del qüestionari d’autoavaluació.