Anuncis i convocatòries


Anuncis

20 / 03 / 2023


Anuncis

20 / 03 / 2023

Resolució per la qual es modifica l’adscripció, a efectes d’escolarització de l’alumnat, del CEIP Virgen de Monserrate, de Orihuela-Torremendo.

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica l’adscripció, a efectes d’escolarització de l’alumnat, del CEIP Virgen de Monserrate, de Orihuela-Torremendo.


Convocatòries

20 / 03 / 2023

Publicat al DOGV l’ordre d’integració del PTFP al cos de secundària

ORDRE 7/2023, de 15 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional en el cos de professores i professors d’Ensenyament Secundari.

  • Aplicable al personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de Formació Professional, dependent de la Conselleria d’Educació que posseïsca titulació universitària i estiga en actiu.
  • La tramitació del procediment s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, que haurà de formular la sol·licitud d’integració, conforme al model que figura com a annex I, a través la plataforma OVIDOC.
  • El termini per a presentar les sol·licituds d’integració és de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present ordre en el DOGV, és a dir, fins el 19 d’abril.

 


AnuncisConvocatòries

15 / 03 / 2023


AnuncisConvocatòries

14 / 03 / 2023

Es nomena un nou tribunal que ha de jutjar una aspirant en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques

https://intersindical.org/stepv/docs/espai/adjudicacions/2023_2718.pdf

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de febrer de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència, es nomena un nou tribunal que ha de jutjar una aspirant en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.