Anuncis i convocatòries


Anuncis

25 / 06 / 2020

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló de juny de 2020.


Convocatòries

19 / 06 / 2020

Oposicions inspecció 2020: consulta antiguitat en OVIDOC

A partir del dimarts dia 23 de juny de 2020, les persones aspirants admeses en el procediment selectiu d’accés al cos d’inspecció educativa, que són o hagen sigut personal de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, podran consultar en OVIDOC les dades relatives a la seua antiguitat i sol·licitar per escrit en la Direcció Territorial corresponent l’actualització de dades, en el seu cas.


http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectors”>Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectors.


Anuncis

19 / 06 / 2020


Convocatòries

16 / 06 / 2020

Lloc d’actuació i calendari del procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’estableix el lloc d’actuació i calendari que ha de regir el procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació, convocat per Ordre 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  • Lloc: CIPFP Misericòrdia (València).
  • Dia: 1 d’octubre de 2020.
  • Convocatòria: 16.00 hores.

Les persones aspirants hauran de presentar-se amb el document nacional d’identitat (DNI) o document equivalent del país d’origen, passaport o permís de conducció, tots ells vigents, on aparega la foto- grafia del titular, i si és el cas, el número d’identificació d’estranger.


Convocatòries

09 / 06 / 2020