Anuncis i convocatòries


Càtedres

27 / 01 / 2020

Càtedres 2018: puntuacions provisionals

CATEDRÀTICS 2018 SECUNDÀRIA, EOI I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY-  llistes de puntuacions provisionals

Reclamacions a les llistes de puntuacions provisionals
El termini per a presentar reclamacions serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de puntuacions provisionals. Des del 28 de gener de 2020 fins al 5 de febrer de 2020.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran presentar la seua reclamació davant el president del tribunal, per via telemàtica.

Tràmit de reclamació telemàtica


Anuncis

23 / 01 / 2020

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València de gener de 2020.


Anuncis

14 / 01 / 2020

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València de gener de 2020.


Convocatòries

09 / 01 / 2020

Renovació de direccions: llistes provisionals

Llistes provisionals del Procediment de renovació i determinació dels criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

Llistats provisionals

Termini de reclamacions: des del dia 9 de gener a les 10h. fins al dia 23 de gener a les 10h.

El personal participant disposa d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’estos llistats, per a formular reclamacions contra les relacions provisionals. Aquestes reclamacions es presentaran per via telemàtica a través d’OVIDOC.

Accés a reclamacions


Anuncis

07 / 01 / 2020

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló de gener de 2020.