Anuncis i convocatòries


14 / 11 / 2022

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.


AnuncisConvocatòries

14 / 11 / 2022


AnuncisConvocatòries

14 / 11 / 2022

Llistats definitius d’Acreditació en llengües estrangeres de Castelló

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de Castelló.


AnuncisConvocatòries

08 / 11 / 2022

Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle,  Educació Primària, ESO i Batxillerat

https://intersindical.org/stepv/docs/2022_10365.pdf

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es modifica la resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023 i la resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.


ConvocatòriesCàtedres

07 / 11 / 2022

CORRECCIONS d’errades per la qual es nomenen els tribunals d’acces a catedres d’ensenyament secundari i EOI

https://intersindical.org/stepv/docs/2022_10278.pdf

CORRECCIONS d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2022, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.