Anuncis i convocatòries


Anuncis

25 / 03 / 2021

La JQCV convocarà proves de tots els nivells de valencià

La JQCV convocarà proves de tots els nivells de valencià 24/03/2021

  • El 12, 19 i 26 de juny es realitzaran les proves de l’A2, B1 i C1 i llenguatges específics, i el 6, 13 i 20 de novembre les del B2 i C2. Les places s’adjudicaran per sorteig entre totes les persones inscrites per a afavorir la igualtat d’oportunitats atenent l’oferta que es pot fer per a realitzar els exàmens marcats per la COVID-19.
  • La inscripció serà via telemàtica consultar ací i estarà oberta les 24 hores durant set dies: del 8 fins al 15 d’abril per a les proves de juny; i de l’1 al 7 de setembre per a les de novembre

Més informació.


Anuncis

24 / 03 / 2021


Anuncis

22 / 03 / 2021

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València.

Llistat provisional d’acreditació en llengües estrangeres de València.

Més informació:
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/listados-provisionales


16 / 03 / 2021

Correcció d’errades del procediment selectiu de nomenament de directores i directors

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de març de 2021, per la qual es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Presentació d’instàncies

Els aspirants a participar en el present procediment hauran de realitzar la sol·licitud a través de la plataforma OVIDOC, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels relacionats en l’annex I-a), I-b) o I-c).


09 / 03 / 2021

Procediment selectiu de directores i directors.

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment selectiu de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Publicació en el DOCV

  Convocatòria 2021

Annexos