Anuncis i convocatòries


Anuncis

14 / 04 / 2021

Regulació del llistat d’adjudicació de l’àmbit científic, de l’àmbit sociolingüístic, de l’àmbit d’experiència cientificotecnològic d’FPA, de l’àmbit d’experiència Ciències Socials d’FPA i de l’àmbit

Llistes definitives


Convocatòries

08 / 04 / 2021

Llistats provisionals d’admesos i exclosos del procediment selectiu de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

1. Concurs de directors i directores 2020/2021
1.1. Resolució provisional

  Resolució Direcció Territorial d’Alacant
  Resolució Direcció Territorial de Castelló
  Resolució Direcció Territorial de València

1.2. Llistats provisionals

  Llistat d’admesos i exclosos d’Alacant
  Llistat d’admesos i exclosos de Castelló
  Llistat d’admesos i exclosos de València

1.3. Termini d’esmena

Segons disposa la base quinta de la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment selectiu de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, les persones aspirants excloses disposaran d’un termini de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses, per a poder sol·licitar a través de OVIDOC que s’esmene el defecte que haja motivat la seua exclusió. Des del dia 9 d’abril de 2021 a les 00:00:00 h fins al dia 15 d’abril de 2021 a les 23:59:59 h.


07 / 04 / 2021

CATEDRÀTICS 2018 - Llista de persones seleccionades. Recurs. Presentació de documentació.

S’han publicat les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, amb la consegüent obertura de termini de recurs i presentació de documentació per al seu nomenament.

 


Anuncis

07 / 04 / 2021

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València.

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València

Més informació


Anuncis

30 / 03 / 2021

Actualització Borses de Personal No Docent

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 30/03/2021 (Data de Publicació: 30/03/2021)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 26/02/2021 (Data de Publicació: 01/03/2021)

València
Llistats definitius actualitzats a data 26/02/2021 (Data de Publicació: 01/03/2021)