DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 agost 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Foios. Informació pública d’ampliació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2019/7090] (DIARI nº 8605, de 02.08.2019)

Ajuntament de Loriguilla. Oferta d’ocupació pública. [2019/7014] (DIARI nº 8605, de 02.08.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es rectifica un error material en la convocatòria de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral de data 24 de maig de 2019. [2019/7850] (DIARI nº 8605, de 02.08.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de juny de 2019, per la qual s’acorda la publicitat de les bases per a la contractació indefinida d’un lloc de secretari/secretària tècnics de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, per torn lliure, inclòs en l’oferta d’ocupació de 2018. [2019/7920] (DIARI nº 8605, de 02.08.2019)

Ajuntament de Benirredrà. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat com a funcionari de carrera d’una plaça d’agent de policia local, mitjançant el sistema d’oposició lliure. [2019/7050] (DIARI nº 8605, de 02.08.2019)

Ajuntament de la Vilavella. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’agent de policia local. [2019/7391] (DIARI nº 8605, de 02.08.2019)

Ajuntament de Montserrat. Bases reguladores de la convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a arquitectes o aparelladors, administració especial, subgrup A2. [2019/6972] (DIARI nº 8605, de 02.08.2019)