DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 agost 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Petrer. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir dos places d’educador o educadora de l’Escola Infantil. [2019/7383] (DIARI nº 8604, de 01.08.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència 1893/19. [2019/7833] (DIARI nº 8604, de 01.08.2019)

RESOLUCIÓ número 411, de 4 de juliol de 2019, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual s’executa l’acord d’homologació adoptat pel Consell de Govern del Consorci de data 3 de juliol de 2017, informat favorablement per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i s’adopten les determinacions necessàries sobre l’homologació o equivalència dels llocs de treball del Consorci a l’estructura dels llocs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/7842] (DIARI nº 8604, de 01.08.2019)

Ajuntament. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat setze places de personal auxiliar administratiu pel procés d’estabilització d’ocupació temporal. [2019/7433] (DIARI nº 8604, de 01.08.2019)

Ajuntament de Benirredrà. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat com a funcionari de carrera d’una plaça d’agent de policia local, mitjançant el procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2019/7048] (DIARI nº 8604, de 01.08.2019)

Ajuntament de Petrer. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir cinc places d’agent de policia local. [2019/7387] (DIARI nº 8604, de 01.08.2019)