DOGV Capçaleres

DOGV del 27 desembre 2023

DOGV de 27/12/2023, Núm. 9753

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu de promoció interna vertical per a l’accés a escales de la Universitat d’Alacant del grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició. Referència PI-01/23.
[2023/12847]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant (grup A, subgrup A1) pel sistema d’oposició. Referència A06/23. [2023/12543]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans de la Universitat d’Alacant (grup A, subgrup A2) pel sistema d’oposició. Referència B04/23. [2023/12544]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C09/23. [2023/12545]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C14/23. [2023/12548]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema d’oposició. Referència C15/23. [2023/12550]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C16/23. [2023/12553]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C17/23. [2023/12556]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C1, escala bàsica administrativa, referència 22/195985. [2023/12902]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre del 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat. [2023/12026]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena professorat titular d’universitat [2023/12029]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, del Rectorat de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de la taxa addicional per a la estabilització d’ocupació temporal de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 del personal funcionari tècnic, de gestió i d’administració i serveis, prevista en l’article 217 del Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny. [2023/12315]