Adjudicacions: preguntes freqüents


Qui hi ha de participar?


Totes les persones que formen part de les borses, tant amb serveis prestats com sense serveis prestats.

He d’estar contínuament participant i pendent de les adjudicacions?


No és obligatori, ja que les Adjudicacions Contínues sempre tenen activa l’última petició que hem efectuat (més info en l’adjudicació contínua).

Si hi ha places a temps complet i no m’interessen, què puc fer?


Les que no t’interessen, no les demanes: recorda que totes les places són de petició voluntària. Això sí, si ens adjudiquen d’ofici les hem d’acceptar obligatòriament (+ info), a no ser que tinguem una causa sobrevinguda que puga permetre que demanem una desactivació temporal (+ info).

Si hi ha places a temps parcial o itinerant i no m’interessen, què puc fer?


Les que no t’interessen, no les demanes.
Les places a temps parcial i les itinerants només s’adjudiquen de manera voluntària i mai no d’ofici, ja que són voluntàries absolutes.

Em poden adjudicar places d’ofici?


Només en el cas que hi haja alguna plaça a temps complet no itinerant que no haja triat ningú, s’adjudicarà d’ofici començant pel final de la llista convocada i tenint en compte la preferència provincial que vam posar en les adjudicacions de juliol.

Si hi ha places a temps complet i no en demane, m’exclourien de la borsa?


No, no t’exclourien de la borsa. Totes les vacants són de petició voluntària; per tant, pots demanar només allò que t’interessa. Ara bé, si t’adjudiquen, has d’acceptar obligatòriament l’adjudicació, a no ser que tingues una causa sobrevinguda que puga donar a lloc a una desactivació temporal.

Què passa si no m’interessa cap plaça oferida en l’adjudicació


Si no t’interessa cap plaça, i corres el risc que t’adjudiquen d’ofici, el millor és que et desactives. Si en l’adjudicació següent sí que hi ha llocs que t’interessen, pots tornar-te a activar. Recorda que després de la desactivació, quan et tornes a activar tindràs el mateix lloc a la borsa que tenies.

Què passa si no presente la instància de participació en l’adjudicació


Ara mateixa, amb l’adjudicació contínua, sempre tenim una petició presentada.

Què passa si tinc un altre treball


Segons l’acord de professorat interí de 2010 i l’addenda de 2015, pots pots desactivar-te en qualsevol moment i sense al·legar cap motiu, i mantindre el teu lloc a la borsa. Si tens altre treball, doncs, el millor és que es desactives. Quan pugues o vulgues tornar a l’ensenyament, pots activar-te sense problemes.

Com puc desactivar-me sense perdre el lloc a la borsa


Amb l’addenda de l’Acord de 2010, signada en 2015, la desactivació es pot fer des del programa sense necessitat d’aportar cap tipus de motiu o documentació i sense cap penalització del nostre lloc a la borsa. A més, la desactivació també es fa des del programa, sense cap altre tràmit.

On puc consultar la normativa que regula el funcionament de les borses del professorat interíEn aquest link trobaràs tota la normativa sobre professorat interí que hi ha publicada.

Què podem fer si hi ha hagut alguna errada i per agilitzar les gestions de reclamació


Anar a Conselleria per fer una reclamació del cas i ens feu arribar una copia de la documentació presentada per registre d’entrada.
Abans de fer una reclamació cal que ens informem bé i que justifiquem documentalment:

  • Respecte  a les places que ixen en el llistat de vacants però desprès no adjudiquen: És possible que en el llistat provisional hagueren aparegut places que realment no existeixen, o que estigueren mal catalogades (p.e., que una itinerant apareguera com a no itinerant, que una completa apareguera com a una parcial, o viceversa, que la persona de baixa s’haja incorporat, etc). Com a personal afectat d’eixa especialitat podeu telefonar als centres per vore que ha passat i, si no està mal catalogada i no ha eixit en l’adjudicació, ens feu arribar la informació per poder fer les gestions oportunes.
  • Respecte a les irregularitats en les adjudicacions per número d’ordre, feu la reclamació i adjunteu tota la documentació que justifique el cas i ens feu arribar una còpia.