EXCEDÈNCIES


A. Excedència voluntària per interés particular

 

B. Excedència voluntària per agrupació familiar

 

C. Excedència per cura de familiars: C.1 Cura de fill o filla

 

C. Cura de familiars: C.2 Cura de cònjuge, parella de fet legalment constituïda o familiar

 

D- Excedència per raó de violència de gènere

 

E- Excedència voluntària automàtica per prestar serveis en el sector públic