Anuncis i convocatòries


Convocatòries

23 / 03 / 2012

Realització de cursos del pla de formació lingüísticotècnica

Convocatòria extraordinària de la Direcció General d’Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per a la realització de CURSOS DE FORMACIÓ TÈCNICA O ESPECÍFICS DEL PLA DE FORMACIÓ LINGÜISTICOTÈCNICA EN LLENGÜES DEL PROFESSORAT NO UNIVERSITARI per a professorat de centres públics i privats concertats dependents de la Generalitat Valenciana

Condicions de participació

Únicament podrà presentar-se sol·licitud de participació per a un curs. En cas de voler fer algun canvi, quan s’intente inscriure a un altre curs es rebrà un correu electrònic amb l’enllaç per poder renunciar a l’anterior, a fi de poder tramitar una nova inscripció, sempre que s’estiga dins de termini.
El professorat participant en la convocatòria d’hivern no podrà participar en el mateix curs d’esta convocatòria.
Només pot sol·licitar la inscripció en el Curs Específic D (Segon cicle) el professorat d’Educació Secundària d’àrees lingüístiques, el d’Educació Infantil i el d’Educació Primària, sempre que estiga en possessió del Certificat de Capacitació en valencià.
S’han de complir tots els requisits en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Inscripció

El període d’inscripció serà del 20 de març al 15 d’abril de 2012, ambdós inclosos.
L’admissió vindrà determinada per l’acompliment de les condicions de la convocatòria i per la data d’inscripció per via telemàtica.
Per tal d’accedir a l’inscripció dels cursos polse ací

Documentació

Llegiu la convocatòria per tal de saber si heu d’aportar documentació.
Per tal d’aportar la documentació polse ací
Per tal d’accedir a la documentació ja aportada polse ací

Terminis de la convocatòria
  • Inscripció: 20 març - 15 abril
  • Llista provisional: 4 maig
  • Període al·legacions: 4 maig - 16 maig
  • Llistats provisionals: 28 maig
  • Període confirmació: 28 maig - 10 juny
  • Llistats definitius: 15 juny

Convocatòries

20 / 03 / 2012

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. Fins al 5 d’abril.


Convocatòries

20 / 03 / 2012


Anuncis

20 / 03 / 2012


Anuncis

20 / 03 / 2012