DOGV Capçaleres

DOGV del 29 març 2021

DOGV de 29/03/2021, Núm 9050

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2021/3118]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar l’esport universitari i contribuir a l’organització del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU) temporada 2020-2021. [2021/3098]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 23 de març de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar l’esport universitari i contribuir a l’organització del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU) temporada 2020-2021. [2021/3129]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dona publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l’any 2021 i s’estableix el procediment que regula l’acreditació d’aquest personal. [2021/3187]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la comissió coordinadora i les comissions examinadores. [2021/3191]