DOGV Capçaleres

DOGV del 25 març 2021

DOGV de 25/03/2021, Núm 9048

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2021. [2021/2726]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a titulars de galeries d’art de la Comunitat Valenciana. [2021/3016]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 12 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2021. [2021/3071]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 22 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a galeristes de la Comunitat Valenciana. [2021/3085]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es normalitza la documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments esportius de règim especial en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2021/2886]