DOGV Capçaleres

DOGV del 26 març 2021

DOGV de 26/03/2021, Núm 9049

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de març de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es concedeix l’autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, a les escoles infantils de primer cicle que figuren en l’annex. [2021/3025]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent estranger Altea International School, de l’Alfàs del Pi. [2021/3036]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent estranger British School of Alicante, d’Alacant. [2021/3049]

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 7/2021, de 18 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la sol·licitud del centre d’ensenyaments artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny Barreira Arte y Diseño, de València, per a oferir el cicle formatiu de grau superior de tècnic superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius en la modalitat semipresencial o a distància. [2021/3056]