DOGV Capçaleres

DOGV del 15 març 2021

DOGV de 15/03/2021, Núm 9041

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021. [2021/2621]

Extracte de la Resolució de 10 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021. [2021/2715]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2021-2022, es dicten instruccions per a la seua realització i s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i de matriculació de l’alumnat. [2021/2584]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica l’adscripció, a efectes d’escolarització de l’alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d’Educació Primària a instituts i seccions d’Educació Secundària. [2021/2602]