DOGV Capçaleres

DOGV del 09 març 2021

DOGV de 09/03/2021, Núm 9037

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment selectiu de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2021/2424]

  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021 del Conseller d’Educació, Cultura i Esport per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria 116/2020, d’1 de desembre de 2020. [2021/1988]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2021 les subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2021/2037]

Extracte de Resolució d’1 de març de 2021 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2021 les subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2021/2081]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de febrer de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per al sector de la dansa, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021. [2021/2430]