DOGV Capçaleres

DOGV del 31 juliol 2019

DOGV de 31/7/2019, Núm 8603

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es modifica la llista d’aspirants que han superat les proves selectives per a ingrés en el cos de mestres, convocades per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a l’alumnat que finalitze els estudis universitaris durant el curs 2019-2020 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019 , de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formación Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeix la participació dels i de les docents en els projectes d’innovació educativa a través del programa europeu Erasmus +.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es fa pública la relació del plans d’activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2019-2020.