DOGV Capçaleres

DOGV del 02 juliol 2019

DOGV de 2/7/2019, Núm 8582

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’escola infantil municipal d’Orihuela, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de les Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2019.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2018-2019, de l’Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s’encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l’última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l’accés als esmentats carnets.