DOGV Capçaleres

DOGV del 19 juliol 2019

DOGV de 19/7/2019, Núm 8595

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent estranger British College La Cañada, a Paterna-La Canyada.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al Centre d’Educació Infantil de primer cicle Somni de Foios.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats al centre d’educació infantil de primer cicle Tris Tras School, codi 46030308, de Bétera.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’adjudiquen i deneguen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Profesional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020.