DOGV Capçaleres

DOGV del 17 juliol 2019

DOGV de 17/7/2019, Núm 8593

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 139/2019, de 12 de juliol, del Consell, pel qual es nomena la persona titular de la Direcció General de Centres Docents.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 140/2019, de 12 de juliol, del Consell, pel qual es nomena la persona titular de la Direcció General de Personal Docent.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 141/2019, de 12 de juliol, del Consell, pel qual es nomena la persona titular de la Direcció General d’Inclusió Educativa.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 4/2019, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza al centre privat de Formació Professional específica Lope de Vega l’oferta d’una segona unitat del primer curs del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic o tècnica en farmàcia i parafarmàcia en règim semipresencial o a distància.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d’Educació Primària i Educació Especial.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació acadèmica en els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, a desenvolupar durant el curs acadèmic 2019/2020.