DOGV Capçaleres

DOGV del 26 juliol 2019

DOGV de 26/7/2019, Núm 8600

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat, realitzades per les associacions d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d’alumnes d’FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2019-2020.