Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Correcció de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en les oposicions 2018

27 juny 2018

El DOGV de hui publica la correcció a les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses:


Oposicions País Valencià

Canvi de lloc d’actuació dels tribunals d’anglés a València

25 juny 2018

Es modifica el lloc d’actuació dels tribunals d’anglés V6, V7, V8, V9 i V10.
El nou lloc d’actuació serà l’IES Font de Sant Lluís, situat en l’Avinguda dels Germans Maristes, 25, a la ciutat de València.
STEPV critica la forma de comunicar aquest canvi, ja que ha aparegut un cartell informatiu en l’IES Jordi de Sant Jordi, on estava previst inicialment l’actuació del tribunal d’anglés. Tampoc se sap el canvi de criteri en l’actuació d’aquest tribunal.


Oposicions País Valencià


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS 2018 - Correcció del llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu del cos docent de Mestres 2018

20 juny 2018


Oposicions País Valencià

Resultats prova de Castellà per a estrangers per a les oposicions 2018

18 juny 2018


Oposicions País Valencià


Oposicions País Valencià

Nou avís a aspirants no admesos en les oposicions

11 juny 2018

NOU AVÍS

Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l’enllaç clicant ACÍ (recorden que la taxa està pagada i per tant no tindran l’accés a la fase de pagament) des de les 12:00 hores del dia 11/06/2018 fins a les 23:59 hores del dia 21/06/2018.


Oposicions País Valencià

Nomenament dels tribunals d’oposicions 2018

11 juny 2018

Publicats al DOGV de hui els nomenaments dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres:
Oposicions País Valencià

Llocs d’actuació dels tribunals

05 juny 2018

Llocs d’actuació dels tribunals en les oposicions 2018


Oposicions País Valencià

Sorteig de tribunals d’oposicions 2018 - Cos de mestres

01 juny 2018

Resultats del sorteig dels tribunals d’oposicions de 2018 per al cos de mestres celebrat hui:


Oposicions País Valencià

Convocatòria i tribunals de la prova de capacitació en valencià i espanyol per a estrangers

01 juny 2018

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de les proves per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomenen els tribunals que han de jutjar-les, en el marc dels procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril.

Realització de la prova: 5 de juny a les 17.00 hores en:

  • d’Abril Navarro, Carlos a Morat Monzó, Pau: IES Font de Sant Lluís (c/ Germans Maristes 25, de València)
  • de Morcillo Ballesteros, Juan Pedro a Zaragoza Ballester, Maria de la Balma: Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat (Cefire), (c/ Paco Pierrà 20, de València).

Nota: Les persones aspirants que, entre el 4 de maig de 2018, data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació en els procediments selectius convocats per l’Ordre 12/2018, i el dia 5 de juny de 2018, hagen obtingut i se’ls haja expedit el Certificat Capacitació per l’Ensenyament en Valencià, d’acord amb el que estableix l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, han de presentar-se el dia, l’hora i en el lloc assenyalats en el paràgraf anterior davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.

RESULTATS PROVA NIVELL C1 VALENCIÀ

2. Espanyol per a estrangers
Convocatòria DOGV [2018/5446]

IMPORTANT:

Es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, el dia 14 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9.
Guies