Anuncis i convocatòries


Convocatòries

27 / 10 / 2014

Convocatòria de renovació de direccions

Consulta ací la convocatòria i descarrega’t les instàncies de participació.
Termini de presentació d’instàncies: 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, és a dir, fins a l’11 de novembre, inclós.


Anuncis

03 / 10 / 2014

Llistat d’aptes en la fase de pràctiques (oposició 2013)

Consulta els llistats de les persones seleccionades:
Cos de mestres
Secundària i PTFP
Es pot interposar recurs de reposició (fins el 4 de novembre) o contenciós administratriu (fins el 4 d’octubre).
El professorat seleccionat està obligat a participar en el concurs de trasllats que es convocarà pròximament.
Pròximament es publicarà en el BOE el nomenament com a funcionaris de carrera.


Convocatòries

03 / 10 / 2014

Convocatòria de cursos del Certificat de Capacitació i Diploma de Mestre de Valencià 2014-2015

Sol·licitud d’inscripció: De l’1 al 20 d’octubre

Accés a la inscripció:

Convocatòries

02 / 10 / 2014

Proves per a la Capacitació per a Ensenyament en Valencià, Llengües estrangeres i Mestre de Valencià


Anuncis

11 / 08 / 2014

Plans de Convivència: nova regulació

Consulta ací l’ordre que regula els plans de convicència