Anuncis i convocatòries


Anuncis

16 / 01 / 2013

Llistat d’acreditacio en llengües estrangeres de València i Castelló

 


Convocatòries

15 / 01 / 2013

Convocatòria de places en l’exterior

Orden ECD/2784/2012, de 19 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior
Termini de presentació: fins el 25 de gener
Descarrega’t ací la convocatòria


Convocatòries

10 / 01 / 2013

Convocatòria d’estades de docents a Alemanya, Àustria, França, Regne Unit i Suïssa

Per a professorat de llengües estrangeres o que impartisquen altres matèries en llengua estrangera.
Consulta ací la convocatòria
Sol·licitud ací
Termini de presentació: fins el 30 de gener de 2013


Convocatòries

10 / 01 / 2013


Convocatòries

27 / 12 / 2012

Concurs de mèrits per a la renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

El termini per a presentar la instància serà de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació en el DOCV, per tant, fins al 10 de gener.
Consulta ací la publicació i descarrega’t la instància