Anuncis i convocatòries


Anuncis

10 / 05 / 2012

Nomenament de la comissió de valoració d’Inspectors

Comissions de valoració d’Inspectors d’Educació Accidentals


Anuncis

10 / 05 / 2012


Anuncis

28 / 04 / 2012

Llistes provisionals d’admesos i exclosos del concurs de selecció de directors

Llistes provisionals d’admesos i exclosos del concurs de selecció de directors

Resolucions
Admesos i Exclosos
 • Llistat provisional d’admesos i exclosos d’Alacant
 • Llistat provisional d’admesos i exclosos de Castelló
 • Llistat provisional d’admesos i exclosos de València
 • Termini d’Esmena

  Segons disposa la base 4a de la Resolució d’1 de març del 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat, els aspirants exclosos o que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals disposaran d’un termini de deu dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió.


  Anuncis

  12 / 04 / 2012

  Convocatòria de cursos del Pla de Formació del Personal

  RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l’any 2012.
  El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l’IVAP (annex I), per l’EVES (annex II), per la Universitat de València (annex IV), per la Universitat Jaume I de Castelló (annex VI), per la Universitat d’Alacant (annex VII) per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (annex VIII), serà de 15 dies hàbils.


  Anuncis

  06 / 04 / 2012

  Correcció d’errades de la convocatòria de selecció de directors/es

  El dia 4 d’abril s’ha publicat una resolució de Correcció d’errades de la convocatòria de selecció de directors/es, en la qual s’inclouen escoles infantils i s’amplia el termini de presentació de sol·licituds. El nou termini és de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la correcció, és a dir, fins el 24 d’abril
  Cal tindre en compte, a més, que el termini per presentar els projectes de direcció a les secretaries dels centres és de 5 dies naturals després de finalitzat el termini de presentació d’instàncies. Amb la correcció, el termini de presentació de projectes és fins el 30 d’abril (el 29 d’abril és diumenge i, per tant, passa al dia següent).