Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions


Oposicions País Valencià

Lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants en les oposicions 2016: M

14 març 2016

L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà pel primer el cognom del qual comence per la lletra “M”, i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 7 de març.
Consulta ací el DOCV:
RESOLUCIÓ de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l’orde d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l’any 2016, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOCV 7740, 14/03/16).


Oposicions País Valencià

País Valencià: Ordre d’actuació d’aspirants en les oposicions. S’iniciarà per la lletra M

14 març 2016

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l’orde d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l’any 2016, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOCV 7740, 14/03/16).
L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà pel primer el cognom del qual comence per la lletra “M”, i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 7 de març.


El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies