Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions


Oposicions País Valencià

Realització del sorteig públic per a la designació dels vocals Oposicions Inspecció Educativa

11 octubre 2016

El sorteig tindrà lloc el proper 17 d’octubre a les 10h en el Saló d’Actes de la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32, València).Oposicions País Valencià

LListes aspirants seleccionats en les oposicions 2016 i incorporació a les borses de treball

25 juliol 2016

Consulta ací les llistes
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l’Adjudicació d’Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
Els participants dels procediments selectius de l’oposició 2015 que superen la fase oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’Adjudicació d’Inici de Curs - Adjudicació Contínua el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
En el termini d’un mes, comptat des de l’endemà del dia en què es faça pública la llista d’aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.

Contra aquestes llistes es pot interposar recurs d’alçada fins el 26 d’agost de 2016.

- Accés a subgrup superior / Relació d’aspirants a l’acte d’adjudicació del 28 de juliol

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l’Adjudicació d’Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
En el termini d’un mes, comptat des de l’endemà del dia en què es faça pública la llista d’aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.

Contra aquestes llistes es pot interposar recurs d’alçada fins el 26 d’agost de 2016.

- Incorporació de nou personal a les borses d’interins.
La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de l’aplicació web d’adjudicacions contínues de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs.

- Cos de catedràtics de música i arts escèniques
Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l’Adjudicació d’Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 27 de juliol a les 15:00 hores.
Els participants dels procediments selectius de l’oposició 2015 que superen la fase oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’Adjudicació d’Inici de Curs - Adjudicació Contínua el dia 27 de juliol a les 15:00 hores.

En el termini d’un mes, comptat des de l’endemà del dia en què es faça pública la llista d’aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.


Oposicions País Valencià

Resultats oposicions

25 juliol 2016

Consulta per DNI: clica ací per accedir-hi
Recordatori assemblees informatives per a totes aquelles persones seleccionades en plaça en les oposicions a les 11h. en les Seus de Castelló, València i Alacant.
I a les 12h per a totes aquelles les persones noves que s’incorporen a les borses de treball.


Oposicions País Valencià

Accés a Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques: Puntuacions definitives del barem de mèrits

21 juliol 2016

Consulta ací la llista


Oposicions País Valencià

Assemblees informatives per a aspirants seleccionats i de nou ingrés a les borses

21 juliol 2016

STEPV convoca assemblees informatives per a les persones aspirants seleccionats en les oposicions i per al personal que s’incorpora a les borses de treball per primera vegada, resultat del procés selectiu.
Les assemblees seran dimarts 26 de juliol a les seus de STEPV a Alacant, València i Castelló
- 11h: aspirants seleccionats en les oposicions
- 12h: personal que s’incorpora a les borses de treballOposicions País Valencià

Actes de Tribunals d’Oposicions de Docents

09 juliol 2016

En aquest enllaç hi ha penjades les actes d’alguns tribunals. Comprova-hoOposicions País Valencià

Accés a Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques: Puntuacions provisionals del barem de mèrits

05 juliol 2016

Procediment d’accés regulat per l’ordre 55/2015:
Consulta ací les puntuacionsOposicions País Valencià

Modificació ubicació tribunals cos de mestres

22 juny 2016

Consulta ací les noves ubicacions dels tribunalsOposicions País Valencià

Llistes definitives admesos i exclosos oposicions

20 juny 2016

Cos de mestres
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Secundària, EOI, PTFP, professors música i arts escèniques
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Accés a cos de subgrup superior per a secundària

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.


El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies