DOGV Capçaleres

DOGV del 21 juny 2021

DOGV de 21/06/2021,  Núm 9111

II. AUTORITATS I PERSONAL
  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, del director territorial d’Educació, Cultura i Esport, de nomenament de director del Centre Integrat Públic de Formació Professional Costa de Azahar, del Grau de Castelló. [2021/6900]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual s’incoa un expedient per a declarar bé immaterial de rellevància local el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia. [2021/6387]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual s’autoritza un programa d’innovació educativa per a posar en funcionament una aula didàctica de cultura contemporània a l’Espai Joan Fuster de Sueca per a difondre i dinamitzar l’obra fusteriana, durant el curs 2021-2022. [2021/6484]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil de primer cicle denominat El Solet Sagrari, a Almussafes. [2021/6617]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l’execució de projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física per a l’any 2021. [2021/6877]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es modifiquen les resolucions per les quals es van convocar ajudes a la producció audiovisual en 2019, per la situació derivada de la declaració de l’estat d’alarma i la paralització dels procediments administratius. [2021/6891]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. [2021/6314]

V. ANUNCIS
C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Resolució de 16 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 4/000178/2021-DZ, per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/6879]