DOGV Capçaleres

DOGV del 07 juny 2021

DOGV de 07/06/2021, Núm 9101

II. AUTORITATS I PERSONAL
C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport - Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la directora general d’Universitats, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen, amb caràcter temporal, les condicions que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball corresponents a les especialitats dels ensenyaments artístics superiors, per a acreditar la capacitat de tutela a la qual fa referència l’article 17 del Decret 276/2007. [2021/6292]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament del centre docent estranger Xabia International College Cantallops, de Xàbia.. [2021/5738]


  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització per canvi de titularitat al centre docent estranger Cambridge House Community College, de Rocafort. [2021/5725]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per la Resolució de 28 de desembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, corresponents al curs 2019-2020. [2021/5544]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2021-2022. [2021/6297]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, del director general d’Esport, per la qual es concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2020-2021. [2021/6301]
  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2021-2022. [2021/6303]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del director general d’Esport, per la qual es concedeixen subvencions destinades a fomentar l’esport universitari i contribuir a l’organització del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU) temporada 2020-2021. [2021/6305]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022. [2021/6351]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2021-2022. [2021/6298]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elabora la primera llista parcial d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de 2021. [2021/6309]