DOGV Capçaleres

DOGV del 03 juny 2021

DOGV de 03/06/2021, Núm 9099

I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià. [2021/6157]


III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Neptú, de Sant Joan d’Alacant, per canvi de titularitat i denominació específica. [2021/5596]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Bambinos, de València, per canvi de titularitat. [2021/5598]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Bambinos, de València, per canvi de titularitat. [2021/5598]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle deno

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Argos de València. [2021/5547]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’educació infantil de primer cicle La Carrasca, d’Ibi. [2021/5549]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil de primer cicle, municipal, de l’Alcúdia. [2021/5551]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual s’incoa un expedient per a declarar bé immaterial de rellevància local el cant dels Mayos de Venta del Moro. [2021/5628]