DOGV Capçaleres

DOGV del 08 juny 2021

DOGV de 08/06/2021, Núm 9102

II. AUTORITATS I PERSONAL
B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, del director territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant, per la qual es nomena directora del CIPFP Canastell, de Sant Vicent del Raspeig. [2021/6339]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià. [2021/6332]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià. [2021/6352]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de maig de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a entitats participants en el nivell d’iniciació al rendiment en els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2020-2021. [2021/6441]