DOGV Capçaleres

DOGV del 04 juny 2021

DOGV de 04/06/2021, Núm 9100

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 13/2021, de 19 de febrer de 2021. [2021/6268]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l’exercici pressupostari de 2021. [2021/6184]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 31 de maig de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l’exercici pressupostari de 2021. [2021/6235]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022. [2021/6190]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 d’abril de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana corresponent als resultats esportius de l’any 2020. [2021/6283]